SKY klub

Co vše znamená Fotoklub SKY

Jednoho dne se ve vašich rukou objevil digitální fotoaparát. Po přečtení návodu jste zjistili něco málo zásadních věcí, například kde se nachází spoušť. Poté jste vyrazili do ulic a mačkali ono tlačítko a zároveň s údivem hleděli na různá ta čísílka a značky, objevující se na dispeji. Jejich obsah byl mnohým z vás utajen až do doby, kdy jste začali navštěvovat kurzy digitální fotografie Univerzity třetího věku na Vysoké škole ekonomické v Praze anebo prostudovali desítky rad odborné literatury. Stejně tak jste zpočátku možná nevěděli mnoho o zásadách kompozice, nanejvýše snad to, že fotografovaná osoba by na snímku měla mít hlavu. Ale kam že se má fotografovaný dívat? A co ten sloup za ním a estetické pozadí..?
Disky vašich počítačů se postupně zaplnily stále lepšími fotografiemi, ale radost se pozvolna kalí smutnou otázkou: Co s tím, jak se podělit o krásně vyfotografované nádherné okamžiky, když nemám fotografie komu ukázat? A právě pro toto, pro sdílení fotografií, pro společnou práci a společné potěšení vznikl Fotoklub SKY.


Zkusme se podívat na jakoukoliv pěknou fotografii, prezentaci, film (anebo cokoliv jiného, člověkem stvořeného). Budeme se ptát, kolik je autorovi let? A jaký vliv by měl mít jeho věk na kvalitu jím pořízené fotografie? Není to především o schopnostech, talentu a kreativitě a příslušného jedince?
Jak jednoduché, a zároveň jak těžké v současné době, ve které je slovo důchodce téměř nadávkou, ve které jsou starší lidé krutě a nemilosrdně vyháněni na okraj společnosti, kde jsou trpěni jako jakési příživnické trosky, žmoulající za zvuku dechovky v třesoucích se rukou slevové katalogy supermarketů. V lepším případě jsou trpěni jako levná, případně vůbec nehonorovaná pracovní síla.
Věk je jediná skutečně nevyléčitelná nemoc na světě. Přináší vyřazení z aktivní společnosti, osamělost a smutný stav duše, kterým jsou pak posilovány zákonitě přicházející neduhy fyzické.
A nakolik dobře se cítí mladí studenti, kteří jsou mnohdy častováni nedůvěrou a poznámkami o malé praxi?
Kdo tedy vlastně má právo svobodně a hrdě vstoupit na nebe, zvané aktivní a plnohodnotný život?


Nikdo, ani ten opovrhující staršími, ani druhý, nedůvěřující mladým, prostě nikdo na světě si svůj rok narození nemohl sám vybrat. Tato číslovka je pouze jakousi evidenční známkou v relativně měřeném proudění času. Ale hodnota člověka nemůže být přímo závislá na nějaké číslovce. Hodnota naprosto každého jedince je v tom, co dělá, jaký je k ostatním i sám k sobě, kolik umí a umět chce, zda se s ním cítíte dobře anebo špatně. Každá vteřina, každá minuta našich životů je obrovským darem a my máme právo a zároveň povinnost tohoto daru využít co nejvíce a neomezovat v tom ani kohokoliv jiného vedle sebe.

Žijeme v náruči nádherné planety a na každém kroku můžeme nalézt krásné okamžiky. K jejich zachycení slouží mimo jiné i fotografování. Pokud si vás tento koníček osedlal, vidíte svět kolem sebe mnohem všímavějšíma očima. I ta obyčejná ulice, kterou jste chodili desítky let, má najednou krásná zákoutí, třpytí se na ní zlaté lístečky v kalužích a sedmikrásky jsou tam bělejší.
Stáváte se hvězdičkami na nebi tvořivosti a stránky Fotoklubu SKY jsou připraveny poskytnout vašemu světlu prostor. Vejděte do modrého nekonečna, do světa bez bariér, do světa spolupráce a slušnosti.

Na úspěšný rozvoj klubu a na vaši spokojenost se těší
autorka projektu
Dagmar Frgalová

Hlavní stránka