Členství v klubu

Návštěvnický přístup na webové stránky Fotoklubu SKY má každý amatérský zájemce o digitální fotografii.
Klub byl ovšem založen pro seniory, členům by tedy mělo být 55+ let.
Fyzicky se členem stáváte prvním zasláním svých fotografií.

Podmínky pro zasílání fotografií

Při prvním zaslání snímků uveďte v mailu následující údaje:

- Vaše jméno a příjmení (nutné z evidenčních důvodů, bez vašeho souhlasu nebude veřejně použito). Sdělením jména zároveň potvrzujete, že jste autorem zasílaných fotografií.
- Nick, pod kterým budou vaše díla uveřejňována. Jeho podoba je zcela na vás - může to být vaše skutečné jméno anebo jakákoliv přezdívka. V každém případě maximální délka nicku je 8 znaků.
- Vaši mailovou adresu, pokud je odlišná od té, ze které odesíláte fotografie. Zejména by to měla být adresa, na které si občas poštu skutečně přečtete.

Dispozice fotografií

- Od každého autora přijmeme za každý týden maximálně tři fotografie. Navíc bude možné zasílat snímky do speciálních témat, která budou vyhlašována jednou měsíčně, popřípadě příležitostně.
- Kromě vybraných nejlepších fotografií, zařazených do kategorie Supernova, budou přijaté fotografie vystaveny na webu nejdéle po dobu dvou měsíců.
Maximální velikost fotografií je 800 x 600 pixelů, formát souboru .jpg, při jiném poměru stran délka delší strany maximálně 800 px. Z technických důvodů budou větší fotografie automaticky vyřazovány. O úpravě fotografií na požadovanou velikost najdete instruktáž v prezentaci v odkazu Poradna.
Svým krásným fotografiím dávejte jména. Tedy ne soubor "123.jpg", ale například "most.jpg" Do předmětu mailové zprávy vždy napište slovo SKY a váš nick - platí pro veškerou poštu!
K fotografii lze připojit krátký komentář o místu a události.

Textové příspěvky

Základní zásada zní: hvězdné nebe SKY klubu je o vás a pro vás, proto pište a mailujte.
Uvítáme jakékoliv náměty, tipy, odborné informace a připomínky!
Pokud jste zjistili, že na stránkách někde něco funguje špatně anebo vůbec, informujte nás neprodleně a pokud možno uveďte, v jakém prohlížeči jste se na stránky dívali.
Pokud máte k čemukoliv kritickou připomínku, uvítali bychom spolu s ní i návrh případného nového a lepšího řešení. Můžete také psát komentáře k vystaveným fotografiím, prozatím budou (s vaším nickem) zveřejněny v sekci Kavárna.
Dále jsou tyto stránky otevřeny vašim dotazům z oblasti pořizování a zpracování digitální fotografie - k často se opakujícím dotazům budou vypracovány odpovědi typu výukových prezentací, na speciální dotazy případně odpovíme rovnou tazateli.
Do budoucna plánujeme elektronické hlasování přímo u fotografií, ankety a ledacos dalšího včetně vylepšování a upřesňování současného stavu. Naše nebe bude zářit stále jasnějším světlem ve spolupráci s vámi, na kterou se velmi těšíme.

Autorská práva

Veškeré fotografie, texty a prezentace, umístěné na stránkách SKY klubu, jsou majetkem příslušných autorů.
Zveřejněné materály je možno neomezeně využívat pouze pro osobní potřebu.
Žádný příspěvek z fotoklubu nesmí být bez souhlasu autora použit ke komerčním účelům.

Hlavní stránka